Spojená škola ČAKLOV

Hľadať
MF Software

Prejdi na obsah

Zmluvy

DOKUMENTY > zmluvy a objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

ROK

Predmet (obsah)

Odkaz
na
súbor

     

2015

Súhrnné správy obstarávateľa - rok 2015

01/2016

Zmluva o združenej dodávke plynu

02/2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 6 - na rok 2016

03/2016

Zmluva o budúcej zmluve a o zriadení vecného bremena

04/2016

Darovacia zmluva (od štátu - interaktívna tabuľa)

05/2016

Zmluva o poskytovaní vejrejných služieb - O2

01/2017

Dodatok č. 1 k zmluve k Zmluve o poskyt ovaní zdravotnej služby

02/2017

Návrh poistnej zmluvy fyzických osôb - Kooperatíva

dodatok

Zánik zmluvy (január 2018)

03/2017

Poistná zmluva účastníkov hromadných zájazdov - tuzemsko

04/2017

Dodatok č. 7 na rok 2017 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov

05/2017

Kúpna zmluva - stravné poukážky

06/2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

06/2017

Priloha č. 2 Zmluvy o združenej dodávke elektriny

06/2017

Priloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

01/2018

Zmluva č. 1 - Poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb

03/2018

Zmluva č. 3 - Zmluva o dielo (Dokumentácia k ochrane osobných údajov)

     
     

DOMOV | ROZVRH HODÍN | INFORMÁCIE | ŠTÚDIUM | DOKUMENTY | AKTIVITY | FOTOGALÉRIA | KONTAKTY | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu