DOMOV - Študijné stránky pre žiakov SOŠ Čaklov

Prejsť na obsah
Poznámkové zošity

1. ročník     
 • AM - TOP →
 • AM - TRV

 • VA - EAR →
 • VA - KVE  →
 • VA - SAD  →
 • VA - VAK  →
 • VA - ZZY

 • ZH - KVE  →
 • ZH - ZZY

 • ZH - OVO  →
 • ZH - SAD  →
 • ZH - ZEL  →

2. ročník     
 • AM - TRV
 • VA - EAR
 • VA - KVE
 • VA - SAD
 • VA - VAK
 • ZH - KVE
 • ZH - STZ
 • ZH - OVO
 • ZH - SAD
 • ZH - ZEL

3. ročník     
 • AM - TRV
 • VA - KVE
 • VA - ORA
 • VA - SAD
 • VA - VAK
 • ZH - KVE
 • ZH - ORA
 • ZH - OVO
 • ZH - SAD
 • ZH - ZEL
.
© Ing. Vladimír BOROŠ
Učivo z vybraných predmetov

určené žiakom k samoštúdiu,
ale aj každému, kto chce získať odborné vedomosti
v poľnohospodárskej a záhradníckej oblasti...
.
 odbor:
 agromechanizátor, opravár
 odbor:
  viazač-aranžér kvetín

kvetinárstvo
1. ročník  (TEST 1, 2, 3, A, B)
2. ročník  (TEST 1, 2, 3, A, B)
3. ročník (TEST 1, 2, 3, A, B)

sadovníctvo

1. ročník  (TEST 1, 2, 3, A, B)
2. ročník  (TEST 1, 2, 3, A, B)
3. ročník (TEST 1, 2, 3, A, B)

viazanie a aranžovanie kvetín
1. ročník  (TEST 1, 2, 3, A, B)
2. ročník  (TEST 1, 2, 3, A, B)
3. ročník (TEST 1, 2, 3, A, B)

estetika v aranžovaní kvetín
2. ročník  (TEST 1, 2, 3, A, B)

.

komunálna technika
2. ročník   (TEST 1, 2, 3, 4, 5, A, B)

motorové vozidlá
2. ročník   (TEST 1, 2, 3, 4, 5, A, B)

technológia opráv
2. ročník   (TEST 1, 2, 3, 4, 5, A, B)

technológia rastlinnej výroby
1. ročník   (TEST 1, 2, 3, 4, 5, A, B)
2. ročník   (TEST 1, 2, 3, 4, 5, A, B)
3. ročník   (TEST 1, 2, 3, 4, 5, A, B)

 odbor:
   záhradník

základy záhradníckej výroby
1. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)

zeleninárstvo
1. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)
2. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)
3. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)

ovocinárstvo
1. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)
2. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)
3. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)

kvetinárstvo
1. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)
2. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)
3. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)

sadovníctvo
1. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)
2. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)
3. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)

ochrana rastlín
3. ročník   (TEST 1, 2, 3, A, B)

Návrat na obsah