Spojená škola ČAKLOV

Hľadať
MF Software

Prejdi na obsah

Súhrnné správy obstarávateľa

DOKUMENTY > zmluvy a objednávky > SÚHRNNÁ SPRÁVA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Číslo
zmluvy

Popis zmluvy

Celková
hodnota
s DPH

Druhá zmluvná strana

Dátum
podpisu

Odkaz
na
súbor

           

1/2010

Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb.

273,90 €

Dziacky Miroslav, Čaklov 248

29.3.2010

1/2010a

- dodatok č. 4 k zmluve o nájme

301,95 €

Dziacky Miroslav, Čaklov 248

14.1.2014

1/2010b

- dodatok č. 5 k zmluve o nájme

301,65 €

Dziacky Miroslav, Čaklov 248

3.2.2015

03/2015

Mandátna zmluva č. 46/VO/2015 - Oprava strechy na objektoch - budova školy, internát, telocvičňa

300.- €

Ing. František Škovran,
Drienica 219, 083 01 Sabinov

04.06.2015

04/2015

Zmluva o diele č. 3/2015 - Oprava strechy na objektoch - budova školy, internát, telocvičňa

35 952.- €

Peter Majerčák - Stavebno-obchodná činnosť, 082 53 Záborské 404

02.07.2015

05/2015

Zmluva o bezplatnom prevode štátneho majetku

 

ŠIOV Bratislava

03.11.2015

06/2015

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

 

ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133

19.11.2015

07/2015

Zmluva o bezplatnom prevode štátneho majetku

5430,72

Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava

30.11.2015

08/2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

 

ORANGE Slovensko

05.10.2015

           

DOMOV | ROZVRH HODÍN | INFORMÁCIE | ŠTÚDIUM | DOKUMENTY | AKTIVITY | FOTOGALÉRIA | KONTAKTY | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu