• Hardvérový a softvérový servis personálnych počítačov a ich príslušenstva.

  1. konfigurácia nových počítačov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

  2. inštalácia operačných systémov a aplikačného softvéru do nových počítačov

  3. inštalácia ďalších hardvérových i softvérových komponentov do existujúcich počítačov

  4. diagnostika a opravy hardvérových závad počítačov a príslušenstva

  5. diagnostika a opravy inštalácií operačných systémov

 • Správa počítačových sietí na báze sieťových operačných systémov Windows Server, Novell Netware.

  1. návrh konfigurácie hardvéru a serverového operačného systému podľa požiadaviek zákazníka a prevádzkovaných aplikácií

  2. inštalácia a správa sieťových operačných systémov

  3. návrh konfigurácie sieťových prvkov (switchov, routerov ...) a kabeláže

  4. správa menežovateľných sieťových prvkov

 • Ochrana pred škodlivým softvérom (vírusy, spyware, a pod.) jednotlivých počítačov i celých sietí.

  1. návrh a inštalácia systému pre ochranu počítačov i počítačových sietí pred škodlivým softvérom

  2. odstránenie škodlivého softvéru z počítačov

 • Návrh a realizácia pripojenia počítačov a počítačových sietí do internetu.

  1. návrh a inštalácia pripojenia počítačov či počítačových sietí do internetu

  2. konfigurácia routerov, firewallov, antivírovej ochrany, spamových filtrov a pod

  3. konfigurácia VPN sietí cez internet a vzdialenej správy počítačov či sieťí

 • Návrh a realizácia zálohovania údajov na jednotlivých počítačoch ako i v počítačových sieťach.

  1. návrh zálohovacieho systému podľa požiadaviek a možností operačného systému

  2. pravidelné zálohovanie údajov a v prípade potreby obnova údajov zo záloh

 • Všetky harvérové i softvérové komponenty týkajúce sa uvedených činností je možné dodať na základe objednávky.