AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 
Pri NsP pracujú nasledovné ambulancie v rámci polikliniky zaradené v zdravotníckej sieti:
Chirurgická všeobecná MUDr. Rudolf Piták
Chirurgická príjmová  - MUDr. Ján Jelenčík
nterná príjmová - MUDr. Denisa Kadlecová
Detská príjmová - MUDr. Gabriela Kucháriková
Gynekologická - MUDr. Anna Kolejáková
Reumatologická  - MUDr. Slávka Balleková
TaRCH - MUDr. Miroslav Žáčik
ORL  - MUDr. Marta Garbiarová
FRO  - MUDr. Valéria Prokšová
Psychiatrická - MUDr. Anna Gállová
Psychiatrická príjmová - MUDr. Milan Spitka
Hematologická - MUDr. Marta Birásová
Kardiologická - MUDr. Eva Ďjobeková
Očná - MUDr. Jana Chromá
Kožná - MUDr. Yvetta Kajová
Perinatologická - MUDr. Jana Kolejáková
Traumatologická - MUDr. Jozef Mika
Cievna  - MUDr. Ján Papán
Alergologická - MUDr. Štefánia Kolejáková
Detská kardiologická - MUDr. Daniela Javošová
Detská nefrologická - MUDr. Daniela Kubešová
Urologická - MUDr. Martin Varga
ARO ambulancia + ambulancia chronickej bolesti  - MUDr. Dagmar Hritzová
Počet vyšetrených pacientov na štátnych ambulanciách bol v roku 2002 - 91 364, postupne vzrastá, pretože časť výkonov sa presúva do ambulantnej starostlivosti.
V spádovej oblasti NsP Trstená pracujú tieto neštátne odborné ambulancie:
Interná - MUDr. Ivan Májsky
Gynekologická - MUDr. Eva Žuffová
Diabetologická - MUDr. Margita Surovčíková
Gastroenterologická - MUDr. Daniel Šiška
Kožná - MUDr. Marián Kyčina
Očná pre dospelých - MUDr. Ružena Šafrová
Ortopedická - MUDr. Peter Vlkolínsky
Imuno-alergologická - MUDr. Oľga Olexová
Neurologická - MUDr. Oskar Záhroský
Kardiologická detská - MUDr. Adriana Rašková
Nefrologická detská - MUDr. Ivona Lendová
Klinickej psychológie - PhDr. Dagmar Tuková
Logopedická - Mgr. Anna Kanásová
Dialyzačné stredisko -  fy. Gynotermal Čadca
Neštátne ambulancie praktických lekárov:
  - MUDr. Ľubica Mišíková
  - MUDr. Mikuláš Čurík
  - MUDr. Jozef Gočál
  - MUDr. Marta Parížová
  - MUDr. Oksana Lukáčová
Neštátne ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast:-
  - MUDr. Mária Abaffyová
  - MUDr. Mária Papánová
  - MUDr. Ľudmila Dobáková
Neštátne stomatologické ambulancie:
  - MUDr. Daniela Hirnerová
  - MUDr. Anna Vavrečanová
  - MUDr. Viliam Roziak
  - MUDr. Eva Palková