Prečo práve Novoizol? Pretože...

 1. Možnosť platby aj bez DPH -20% - výhodné pre súkromné osoby - rodinné domy, garáže, pre malé bytové družstvá a malé firmy.

 2. Firma počas svojej existencie ešte nezaznamenala oprávnenú reklamáciu na použitý materiál a prevedené práce.

 3. Firma pracuje iba s kvalitnými materiálmi overených, renomovaných firiem.

 4. Ako jediný na domácom trhu používame vlastnú technológiu na predĺženie funkčnosti pôvodnej hydroizolácie tvorenej z modifikovaných pásov zahraničnej výroby o novú troj-až päťročnú záručnú dobu.

 5. V každoročnom prieskume trhu máme
  najlepší pomer ceny za 1m2 k záručnej dobe.

 6. Naši zamestnanci využívajú školenie v odbore u nás aj v zahraničí.

 7. Používame široký výber farieb a možností /firemné nápisy vytvorené priamo z materiálu/.

 8. Na celom území našej republiky poskytujeme zdarma posúdenie stavu a vypracovanie návrhov riešenia vášho problému so strechou (druh opráv, použité materiály, ceny, spôsob a doba realizácie).

 9. V prípade potreby návrhy vypracujeme do 24 hodín.

 10. Firma NOVOIZOL poskytuje zdarma majiteľom, alebo správcom budov na ktorých naša firma realizuje sanáciu novej hydroizolácie na ploche nad 1000m2 BONUSOVÉ SLUŽBY v podobe jednodňovej práce na iných strechách za účelom predĺženia funkčnosti starého hydroizolačného plášt(a s bezplatným dodaním a sanovaním 30 m2 materiálu. /na záplaty/

 11. Firma NOVOIZOL
  poskytuje zľavy pri väčších plochách (nad 1000 m2), pri opakovanej spolupráci, ako aj pri stavebnom sporení majiteľom sanovaných objektov (bytové domy).

ΠCopyright Novoizol 2012 | All rights reserved.

Novoizol s.r.o.
Ján Gábrik
Hradná 530, 033 01, L. Hrádok

mobil: 0905-553004
tel.: 044/5222261
e-mail: novoizol@stonline.sk
www.novoizol.com