GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o.

navigačné menu.

Vitajte

GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o., Veľké Kapušany vykonáva geodetické a kartografické práce.

  • Nižšia geodézia,
  • registre obnovenej evidencie pôdy,
  • pozemkové úpravy,
  • inžinierska geodézia.

Firma vznikla v roku 1991 vo Veľkých Kapušanoch, okres Michalovce. Od roku 1992 do roku 2005 firma funguvala ako združenie fyzických osôb.  V roku 2007 zmenila firma právnu subjektivitu, prirodzeným transformovaním na spoločnosť s ručením obmedzným.

V súčasnosti zamestnávame osem stálych pracovníkov. Od počiatku činnosti firmy až po súčasnosť bolo vo firme zamestnaných viac ako 30 pracovníkov.

Po dobu celej existencie sa firma zaoberá geodetickými činnosťami rôzneho charakteru, počnúc nižšou geodéziou až po inžiniersku geodéziu.

Firma dbá na dlhodobý technický vývoj. V súčasnosti plníme najnáročnejšie úlohy vo svojej profesnej oblasti. Schopnosti a flexibilnosť pracovníkov zaručujú aj v budúcnosti prispôsobivosť novým technológiám v tejto oblasti.


Posledná zmena: 10. marca 2010
© 2009 GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o., Z. Fábryho 25, 079 01 Veľké Kapušany
Naj.sk |

NAJ.sk
xhtml1 | css2