Vítajte na stránkach colnej agentúry GARANT


aktualizované
 09-2009

... Váš partner v oblasti colnej a účtovnej agendy. Našu snahu poskytovať čo najkvalitnejšie služby lemujú tradícia a skúsenosti.

Výmena tovaru so štatútom Spoločenstva medzi členskými štátmi EÚ je tzv. vnútroúnijným (intrakomunitárnym) obchodom, ktorý nepodlieha colnej kontrole, ani clu a poplatkom vyberaným v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru. Údaje o tovare, ktorý je predmetom obchodných operácií realizovaných medzi jednotlivými členskými štátmi, sa označuje pojmom INTRASTAT.

Vznikom spravodajskej povinnosti sa subjekt stáva tzv. spravodajskou jednotkou, podáva štatistické hlásenia o prijatí alebo o odoslaní tovaru v rámci intrakomunitárneho obchodu. Spravodajská jednotka môže poveriť zástupcu na predkladanie hlásenia Intrastat-Sk.

Kompletným spracovaním  Intrastatu a zastupovaním spravodajských jednotiek nadväzujeme na naše dlhoročné skúsenosti z colnej oblasti.

V prípade Vášho  záujmu nás prosím kontaktujte. Uvítame akúkoľvek spoluprácu, prípadne záujem.


úvod - colné služby - intrastat-sk - o nás - cenník - kontakt - účtovníctvo - animácia

© 2004 Garant