Adresa: Griff Panzion           E-mail: griff@stonline.sk 
       Hlavná u. 3. 
       Veľké Kapušany 
       07901 
       Tel.: +421/56/6281020 
Fax: +421/56/6281022