Vybrané referencie

 • ENO, o.z. Zemianske Kostoľany - rekonštrukcia výťahu TNV 1000/0,25
 • SENOBLE CENTRAL EUROPE s.r.o. Zvolen – Mliekarenská prevádzka - rekonštrukcia 2ks osobnonákladných výťahov TONV 1000
 • Ministerstvo vnútra SR Banská Bystrica ul.9. mája 1 , rekonštrukcia osobného výťahu TOV 500/0,63
 • ŠJ pri ZŠ Predajná MB 100/0,36 , jedálenský výťah MB 100/0,36
 • Atómová elektráreň, Jaslovské Bohunice , jedálenský výťah MB 100/0,36
 • CLORSPOL, s.r.o. prevádzka Novoť, rekonštrukcia výťahu GNV 1000/0,18
 • GALVEX PharmDr. Kamas Ľubomír, Na Karlove 26 B.B. Hydraulický nákladný výťah HNV 750/0,3
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody v B. Bystrici- Kráľovej, rekonštrukcia výťahu NGS500/0,18
 • Petrochema Dubová a.s. – stolový nákladný výťah SNV 180/0,18
 • SCP a.s. Ružomberok, „Budova regeneračného kotla“ rekonštrukcia výťahu TNV1360/0,56
 • VEGA a.s. B.Bystrica, Bernolákova 14, stolový nákladný výťah SG 500/0,5
 • OC Kaufland Banská Bystrica, montáž výťahu TONV 2000/0,5
 • Bytový dom Handlová, Okružná 7, modernizácia 2ks osobných výťahov TOV 500/0,7
 • Bytový dom Andreja Hlinku 1 Detva, modernizácia 2ks osobných výťahov TOV 500/0,7
 • DD a DSS TERANY , rekonštrukcia výťahu MB 100/0,36
 • Úrad práce, Bernolákovo námestie, Námestovo, osobný hydraulický výťah HOVI 630/0,62
 • KANAÁN centrum zborovej diakonie, osobný hydraulický výťah HOV 1250/0,5
 • Železiarne Podbrezová , a.s. – skladové hospodárstvo rekonštrukcia výťahov TNV5000/0,25
 • Železiarne Podbrezová , a.s. – skladové hospodárstvo rekonštrukcia výťahov TOV 250/0,7, TOV320/0,7
 • Železiarne Podbrezová , a.s. – sociálna budova oceliarne, hydraulický výťah HAS 450/0,43