Ukážky niektorých projektov

Presklený hydraulický výťah


Domový hydraulický výťah


Lanový výťah po rekonštrukcii
>


Pôvodný výťah pred rekonštrukciou